Tri vody Malinovo 4 s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava

IČO: 46587152
IČ DPH: SK2023556359

predaj: Viktória Mészáros
tel.: 0911 808040
mail: predaj@trivodymalinovo.sk